Welkom op de website van IKC de Regenboog

Voor een goede indruk van ons Integraal Kind Centrum, klik op een van de bovenstaande filmpjes.

De Directie: Willem Pera en Ingrid de Vries

 

IKC De Regenboog: “Talenten kleuren kinderen"

De Regenboog is een Protestant Christelijke Basisschool" wat deel uitmaakt van het Integraal Kind Centrum De Regenboog waarin de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Partou met passie van 7 tot 7 opvang en onderwijs verzorgen.

Onze visie en drijfveer is de talenten bij kinderen te ontdekken en het beste uit ieder kind te halen. Wij houden rekening met de manier waarop ieder kind graag leert en communiceert en stemmen zowel ons lesaanbod, het activiteitenaanbod als ook de inrichting van de ruimten hierop af. Wij gaan voor talentontwikkeling en hoge leeropbrengsten. Leren gebeurt overal niet alleen op school, ook thuis en tijdens activiteiten voor en na schooltijd. Wij vertalen onze visie dus ook naar voor- en naschoolse activiteiten. Onderzoekend leren staat hierbij centraal. Wij gaan voor 1 doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. De pedagogische visie gebaseerd op de kanjertraining is in ons IKC van opvang tot onderwijs doorgevoerd. Dit zorgt voor rust en veiligheid.

Ouders zien wij als educatief partner. Zij zijn de expert van hun kind. Samen vormen wij de kring rondom het kind ten behoeve van een optimale ontwikkeling. Ons onderwijs is geïnspireerd vanuit de Christelijke traditie. Ieder kind is welkom. Ieder kind is uniek want "Talenten kleuren kinderen".

Het Integraal Kindcentrum De Regenboog staat voor...

 Interesse?

Bent u geïnteresseerd in dagopvang of voor- of naschoolse opvang, neemt u dan contact op met Partou. U krijgt dan een kennismakingsgesprek en een rondleiding. (Evelien Stokman tel: 0610781295)

Wilt u gebruik maken van het onderwijs binnen IKC de Regenboog, neem dan contact op met de directie van de school Willem Pera of Ingrid de Vries. Zij maken graag een afspraak met u voor een gesprek en een rondleiding ( telefoon 036-5314937 of 036-7676599)

De speerpunten van onze school zijn:

De Regenboog actueel

Elke week krijgen de leerlingen een nieuwsbrief mee naar huis. Deze nieuwsbrieven worden ook op onze website geplaatst. Klik hier voor onze nieuwsbrieven.