>>Opvang 0 tot 4 jaar en peuterspeelzaal

Opvang 0 tot 4 jaar - Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf de Regenboog bestaat uit twee verticale stamgroepen, per dag is er in elke groep ruimte voor twaalf kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Deze worden dan begeleid door in totaal drie of vier pedagogisch medewerksters, soms ondersteund door een stagiaire.

Peuterspeelzaal

Sinds augustus 2015 maakt de peuterspeelzaal deel uit van het integraal Kind Centrum. Zowel in de dagopvang als in de peuterspeelzaal werken wij met de methode Piramide ( ook in groepen 1/2 werken we vanuit de doorgaande lijn met deze methode). Op de groepen staan enthousiaste medewerkers die oog hebben voor het individuele kind.

Het Integraal Kind Centrum is van 7-19 uur geopend. Ouders hebben verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van een contract.

De Regenboog-0186 De Regenboog-0190 De Regenboog-0192 De Regenboog-0193 De Regenboog-9897

Kwaliteit

Hoe Kind Centrum de Regenboog inhoud geeft aan de integrale pedagogiek wordt zichtbaar in het handelen van pedagogisch medewerkers, de inrichting van een uitdagende speel-leeromgeving en activiteiten. Onze activiteiten zijn zeer divers en gebaseerd op de leeftijdsfase en de interesses van de kinderen.

De Regenboog biedt opvang voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. We willen een aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en een partner zijn voor ouders in de opvoeding van kinderen.

De Regenboog biedt een warme, veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen spelenderwijs hun mogelijkheden en capaciteiten kunnen ontwikkelen. Je mag bij ons jezelf zijn en je in je eigen tempo ontwikkelen. Elk kind is immers anders. Ons streven is om alle kinderen genoeg ‘bagage’ mee te geven dat ze een soepele overstap naar de basisschool kunnen maken.

Aanmelden voor opvang of peuterspeelzaal kan via het contactformulier op deze website of rechtstreeks via onze locatiemanager Kim Zuidema kim.zuidema@partou.nl

Lees meer op de website van Partou