Ouderschapsteam

Het ouderschapsteam is een team van ouders dat meedenkt binnen ons IKC over hoe de ouderbetrokkenheid blijvend gestimuleerd kan worden en verder verdiept kan worden. Het is een klankbordgroep die met leerkrachten en met de directeur een aantal keer per jaar een bijeenkomst hebben rondom dit thema. Binnen het IKC is er een ouderbeleidsplan. In dit plan staat beschreven wat er op het gebied van ouderbetrokkenheid zoal gebeurt. U vindt het plan onder downloads.

IKC de Regenboog legt zich met name toe op educatief en maatschappelijke partnerschap met ouders. In onze visie op ouderbetrokkenheid zijn wij de overtuiging toegedaan dat ouders naast hand- en spandiensten tijdens feesten en activiteiten ook vanuit hun beroep of hobby een mooie en  betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het lesaanbod.

Dit schooljaar zijn in het ouderschapsteamvertegenwoordigd :

Nienke Hamelink, moeder van Lisl Bruggeman uit groep 1/2D

Perla Michiels, moeder van Alicia en Pablo uit groep 8A en 8B

Angela Dijs, moeder van Valerie en Emily uit de groepen 6B en 5A

Sipko Postuma, vader  van Thalia uit groep 8A

Juf Lotte Kieftenbelt,  leerkracht groep 8A

Juf Vera Koffeman, leerkracht groep 6B

Juf Ingrid de Vries, algemeen directeur

Mocht u denken dat lijkt mij ook een mooie uitdaging om in deze groep mee te denken, stuur dan een mailtje naar dir.regenboog@prisma-almere.nl