>>Schooltijden

Schooltijden / continurooster

De schooltijden n.a.v. het continurooster zijn als volgt:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: alle groepen van 08.30 - 14.30 uur.
  • Vrijdag: groepen 1 t/m 3: van 08.30 - 12.30 uur 
  • Vrijdag: groepen 4 t/m 8: van 08.30 - 14.30 uur.
  • Woensdag: alle groepen van 08.30 - 12.30 uur.

De kinderen lunchen op school onder leiding van de leerkracht.

Volgend schooljaar 2017-2018 gaan wij over op het 5 gelijke dagen model.

Maandag t/m vrijdag zijn dan de schooltijden voor alle kinderen van 8.30-14.00

Creamiddag Groep 8 leren met plezier Missie van de groep opstellen Ik ben een kanjertijger