>>Voor / naschoolse opvang

Voor / naschoolse opvang

De Regenboog biedt buitenschoolse opvang van Partou. Wat is precies een buitenschoolse opvang (BSO)? Zodra kinderen vier jaar zijn gaan ze naar de basisschool. Voor kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld werken of studeren is opvang nodig  na schooltijd en tijdens schoolvakanties. Deze opvang vindt plaats in de buitenschoolse opvang.

BSO de Regenboog volgt de Partou Pedagogiek, welke volledig aansluit bij de IKC visie. Hoe wij dat doen wordt zichtbaar in het handelen van pedagogisch medewerkers, de inrichting van een uitdagende speel-leeromgeving en de activiteiten. Onze activiteiten zijn zeer divers en gebaseerd op de leeftijdsfase en interesses van de kinderen. Elke locatie heeft een eigen ‘kleur’, want Partou hecht aan maatwerk. Onze locatie maakt haar keuzes op basis van de buurt, de doelgroep en de locatievisie. BSO de Regenboog biedt opvang aan alle kinderen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Dat is onze belangrijkste taak. Wij willen daarbij een aantoonbare toegevoegde waarde leveren voor de (talent)ontwikkeling van kinderen en actief samenwerken met en ondersteuning bieden aan ouders.

Lees meer op de website van Partou